top of page
Siden er fortsat under udvikling,
 
og til en begyndelse bringes her ordlyden fra Pål's skrivelse, indtil jeg finder ud af, hvordan selve dokumentet kan bringes på en hensigtsmæssig måde her hos wix.
 
Der er tale om en udtalelse fra en tilfreds kunde lavet til mig på opfordring og til dette formål -inden mine tankeord kunne læses her på siden eller for den sags skyld noget andet sted, så Pål udtaler sig alene om sine personlige oplevelser af vores samtaler :

Bellinge 24. august 2016

 

 

 

 

Henrik Heindorf –et usædvanligt menneske med en sjælden stor indsigt…… i mennesker.

 

 

Jeg har kendt Henrik gennem flere år, og vi har igennem tiden været i tæt dialog adskillige

gange. En dialog jeg stadig får stort udbytte af, da den altid udspringer i ro og empati samt

forståelse for netop mine udfordringer.

Samtidig er min oplevelse, at jeg i løbet af samtalen altid bliver beriget med et udbytte og

større forståelse for mine egne handlinger samt under tiden det modsatte: mine manglen-

de handlinger.

 

Denne forståelse giver mig muligheden for at agere i MIT LIV, på MINE BETINGELSER.

 

I dag er vores samtaler nået en dybere gensidig forståelse, som rummer andet og mere

end ord. Det viser sig ved, at en tanke hos den ene ofte bliver kommenteret af den anden,

uden at tanken har væres beskrevet.

Det fortæller mig, at min coach evner at tune ind på min bølgelængde i mine tanker,

og gør at vores samtaler ofte er korte, og alligevel kraftfulde.                 

 

Det er tydeligt for mig at Henrik evner via samtale at bidrage til både selvindsigt

og selvudvikling, og jeg giver min bedste anbefaling til Henrik Heindorf som coach.

 

 

 

Venlig hilsen

 

Pål G. Knutzen

plads

til

fotos

bottom of page