top of page

Du er den, du vælger at være.

Gitte har mange års erfaring og brede kvalifikationer inden for bl.a. følgende områder:

Empatisk Kommunikation/Girafsprog

Formålet med at tale Girafsproget er at skabe en empatisk kontakt, der giver plads til, at alle bliver mødt i deres behov. Og at løse konflikter på fredelig vis med respekt for egne og andres følelser og behov.

 

 

NLP-teknikker

Vi er programmeret gennem vores opvækst, oplevelser og livserfaringer til at reagere og handle på bestemte måder, hvoraf nogle er mindre hensigtsmæssige end andre.

NLP er et effektivt redskab til forandring af denne programmering, som hjælper dig til at

  • finde dine indre ressourcer

  • skabe klarhed og fokus i dit liv 

  • sætte dig positive mål og virkeligøre dem

  • opløse sorg, vrede og traumer

Bioenergetiske kropsøvelser

Mangel på energi kan skyldes kroniske muskelspændinger, hvilket kan give hovedpine, lændesmerter mm.   Bioenergetiske kropsøvelser kan opløse disse spændinger, så du får mulighed for at nå ind til de undertrykte følelser og skabe forløsning.

Healing (Chakra)

Healing reparerer og genskaber balance i energifeltet og dermed i bevidstheden samt den fysiske krop.

Spændinger og deres relaterede symptomer vil kunne blive frigjort og forløst.

 

bottom of page